Instalacja nawierzchni WARCO na podbudowie z grysu lub tłucznia

Płyty WARCO grubsze niż 30 mm mogą być bezpiecznie instalowane bez przyklejania do podłoża, dlatego można je montować na podbudowie niezwiązanej (z grysu i tłucznia). Jakość podbudowy jest kluczowa dla późniejszej trwałości oraz jakości ułożonej nawierzchni. Podbudowa musi być trwale stabilna, czyli dobrze zagęszczona, utwardzona i wyrównana. W razie wątpliwości lepiej jest kilkakrotnie powtórzyć te czynności - dotąd, aż podbudowa nie będzie się zapadać.

Podbudowa powinna się składać z ostrokanciastego tłucznia lub grysu; okrągły żwir lub piasek nie nadają się, gdyż mógłby przesuwać się pod płytami. Grubość podbudowy powinna wynosić od 5 do 35 cm, w zależności od lokalnych warunków, zwłaszcza od stanu gruntu.

Instalację płyt WARCO należy wykonać bardzo starannie, układając ciasno jedną płytkę obok drugiej, bez pozostawiania szczelin. Trzeba również uważać, by luźny materiał z podłoża nie dostał się między płyty i nie wszedł między fugi.

Po instalacji płyt należy zadbać o odpowiednie obrzeża dla położonej nawierzchni, by płyty się nie rozsuwały. Na użytek prywatny zazwyczaj wystarczy, jeśli nawierzchnia będzie się znajdowała na tym samym poziomie co okalający trawnik; trawa szybko stworzy naturalną barierę dla płyt. W innych sytuacjach zalecamy montaż bardziej stabilnych obrzeży, np. elastycznego krawężnika RV50. Oczywiście już istniejące ściany, mury lub obrzeża z betonu lub drewna są również odpowiednie.

Instalację płyt WARCO można wykonać własnoręcznie bądź z pomocą specjalistycznej firmy (budowlanej, brukarskiej, ogrodniczej).

Powrót do poprzedniej strony »